بهترین زمان ختنه

بهترین زمان ختنه برای کودک سالم با وزن بالای ۳ کیلو روز هشتم تولد است.وهر چه کودک به این روز نزدیکتر باشد شرایط بهتری را دارد .کودک تا روز هشتم وزن از دست میدهد بنا براین از روز تولد تا ۸ روزگی بهتر است ختنه ..

انجام نشود. ولی هرچه به روز هشتم نزدیکتر باشید بهتر است.مثلا ختنه نوزاد ۱۵ روزه بهتر از ۳۰ روزه و کودک یکماهه بهتر از دو ماهه میباشد ضمن اینکه هزینه ختنه برای کودکان بزرگتر بیشتر است

هرچه کودک به زمان تولد نزدیکتر باشد پوست نازکتر بوده بنا براین حلقه زودتر می افتد .کودک کمتر دست وپا میزند . و قدرت ترمیم بهتری دارد. ضمن اینکه از نظر روحی هم تحت تاثیر قرار نمیگیرد

طراحی ، سئو و بهینه سازی وب سایت توسط الماس سایت اصفهان

آرایشگاه در اصفهان  بهترین رنگ کار مو در اصفهان  بالیاژ مو اصفهان آرایشگاه خوب برای دکلره مو در اصفهان کارخانه سنگ اصفهان تدریس خصوصی حسابداری در اصفهان حسابدار در اصفهان  خدمات حسابداری در اصفهان