تلفن های تماس برای مشاوره و نوبت دهی ختنه نوزادان در اصفهان

۰۳۱۳۶۳۹۱۱۳۱      ۰۳۱۳۷۳۹۴۳۹۹     همراه: ۰۹۱۳۱۰۳۱۰۴۴

بهترین زمان ختنه

بهترین زمان برای ختنه چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی و دارای کمترین احتمال عوارض سن بین یک ماهگی تا شش ماهگی نوزاد است چرا که در این زمان پر پوست که باید بریده شود نازک بوده و زمان بهبودی کامل بین ۴تا ۷ روز میباشد..

 ضمنا در این سن کودک کمترین بی قراری و شیطنت را دارد

طراحی و بهینه سازی وب سایت توسط الماس سایت اصفهان