تلفن های تماس برای مشاوره و نوبت دهی ختنه نوزادان در اصفهان

۰۳۱۳۶۳۹۱۱۳۱      ۰۳۱۳۷۳۹۴۳۹۹     همراه: ۰۹۱۳۱۰۳۱۰۴۴

ختنه چیست؟

ختنه عملی است که در آن پوست اضافی سر آلت تناسلی نوزاد پسر (پره پوست) برداشته میشود.این عمل از چند هزار سال پیش بین یهودیان و مسلمانان انجام میشده و اصلی ترین علت آن اعتقادات مذهبی بوده است..

و لیکن امروزه بعلت مزیت های آن از نظر سلامتی و زیبایی در بیشتر کشورها انجام میگیرد

طراحی و بهینه سازی وب سایت توسط الماس سایت اصفهان