تلفن های تماس برای مشاوره و نوبت دهی ختنه نوزادان در اصفهان

۰۳۱۳۶۳۹۱۱۳۱      ۰۳۱۳۷۳۹۴۳۹۹     همراه: ۰۹۱۳۱۰۳۱۰۴۴

روش های ختنه

ختنه به دو روش جراحی و حلقه گذاری انجام میگیرد.اگر در بهترین زمان که بیان خواهد شد برای ختنه کودک اقدام شود روش حلقه بر جراحی اولویت دارد.در روش حلقه گذاری زمان بین ۵ تا ۱۵ دقیقه بیشتر طول نمیکشد و نیازی به بخیه نیست.

.

طراحی و بهینه سازی وب سایت توسط الماس سایت اصفهان